Privacy

Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij met jouw gegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.
Jouw gegevens verwerken wij volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), deze vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de nieuwe privacywetgeving voor de gehele Europese Unie.

Van wie is deze verklaring?

Taets Art and Event Park, gevestigd te Zaandam op de Hemkade 16, 1506 PR, KvK: 59897996.

Privacy

Taets Art and Event Park neemt je privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.

Deze privacyverklaring geeft jou een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Taets Art and Event Park in deze een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegevens die we verwerken

De persoonsgegevens, die we van jou verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (gemaskeerd)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op onze websites, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taets.com dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens zoals ras, geloofsovertuiging en inkomenspositie.

Waarom en hoe lang

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen helpen met onze dienstverlening waarvoor je deze gegevens hebt achtergelaten;
 • Jou te kunnen bellen en/of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening met jou uit te kunnen voeren;
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Jou te informeren over jouw aankoop van producten;
 • Jou onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als je je daarvoor hebt aangemeld;
 • Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren.

Taets Art and Event Park bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je deze gegevens hebt verstrekt.

Delen van gegevens

Taets Art and Event Park verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden hiervan zijn de belastingdienst, politie, justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zijn hierbij altijd zorgvuldig.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals Google, mailing- en hostingpartijen, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Cookies

Taets Art and Event Park gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Als je niet van cookies houdt

Als je de eerste keer onze website bezoekt kun je middels onze ‘cookiebar’ zelf aangeven welke cookies je wel of niet wilt accepteren. Deze keuze kun je te allen tijde zelf aanpassen onderaan op onze cookiepagina.

Ook kun je het gebruik van cookies beperken door je internetbrowser zó in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij jou bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Taets Art and Event Park heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden expliciet niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Taets Art and Event Park heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Doordat het IP-adres is gemaskeerd is de informatie die Google verzamelt geanonimiseerd en niet herleidbaar naar een persoon.

Opt-out

Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taets Art and Event Park en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@taets.com

Bij zo’n verzoek, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Taets Art and Event Park wil jou er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Gegevensbeveiliging

Beveiligde verbinding

De website van Taets Art and Event Park heeft een beveiligde verbinding. Dat houdt in dat de verzonden gegevens tussen jouw apparaat waar je de website mee bezoekt en de server waar de website op draait worden versleuteld. De website heeft een SSL-certificaat om deze beveiligde verbinding te garanderen. Het certificaat heeft een 4096 bits versleuteling zodat je verzekerd bent van de hoogste mate van beveiliging.

Server

De website van Taets Art and Event Park is ondergebracht op een server. De server staat in een in Nederland gevestigd datacenter en biedt voldoende beveiligingsfaciliteiten zoals climate control, 24/7 beveiliging beveiligingspersoneel, brandblussystemen, UPS generatoren, volledige CCTV dekking en monitoring, geautomatiseerde alarmsystemen en toegangscontrole.

Back-ups

Van de website-bestanden en database wordt regelmatig een back-up gemaakt. Deze back-up is versleuteld en wordt tevens op een beveiligde locatie opgeslagen. Oude back-ups met oude gegevens worden vernietigd zodra deze niet meer benodigd zijn.

Updates

Om maximale veiligheid te kunnen bewerkstelligen wordt de website van Taets Art and Event Park geregeld voorzien van updates.

Taets Art and Event Park neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Taets Art and Event Park via info@taets.com

Wijzigingen van deze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of het beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan de Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.