Ruud de Wild

Ruud de Wild weet als geen ander wat taal is. Als radio dj spreekt hij uren per dag, als schilder componeert hij zijn schilderijen rondom muziekteksten.

Traditioneel worden woorden gezien als betekenaar, ze verwijzen slechts naar een betekenis. Ruud de Wild benadert woorden op een andere manier. In ons informatie tijdperk zijn woorden de nieuwe ‘commodity’ geworden, voor de Wild zijn woorden ‘objecten’.

Anders dan de meeste kunstenaars die tekst tot hun medium maakten onderzoekt de Wild het woord als spreker en als schilder. Wat stem, timbre en volume is voor het gesproken woord is typografie en grafische vormgeving voor het geschreven woord. De Wilds schilderijen onderzoeken het ‘geluidsloze’ woord, het gegraveerde woord. Opgegroeid in een gezin van grafisch vormgevers, zijn de Wilds schilderijen onderzoeken in kleur, compositie en vorm en hun relatie tot tekst, met name muziekteksten. Grafische vormgeving is bovenal een techniek van structuur en controle, de Wild weet dit te combineren met een uitgesproken impulsieve schilderstijl.

Ruud de Wilds schilderijen zijn een onderzoek naar het affect van taal en haar relatie tot vorm en beeld. Zijn werken zijn een samenkomst van tekst, kleur, structuur, typografie en motieven maar altijd vol met betekenis en lading.