Paul Baars

Paul Baars studeerde vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Syracuse University in de Verenigde Staten. Goed kijken en luisteren naar wat er te zien en te horen is. Zoeken naar eenvoud, het kunnen weglaten.

Bestaande dingen op een andere manier toepassen dan waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn. Dat resulteert steeds weer in opvallende en altijd originele producten.